Administravimas

Jei vis dar neturite specialisto, administruojančio aplinkosaugos sritį Jūsų įmonėje, arba Jums kyla abejonių dėl teisės aktų taikymo ar Jūsų įmonės veiklos atitikimo aplinkosaugos reikalavimams – nedvejodami kreipkitės į mus ir mes padėsime išspręsti visus su aplinkos apsauga susijusius klausimus.
PIRMINĮ APLINKOSAUGINĮ ĮMONĖS ĮVERTINIMĄ ATLIEKAME NEMOKAMAI!

Galime būti Jums naudingi šiose srityse:

Įmonių priežiūra

  • Nuolatinis aplinkosaugos administravimas
  • Atstovavimas aplinkos apsaugą kontroliuojančių institucijų atliekamų patikrinimų metu
  • Informavimas apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus
  • Konsultavimas aplinkosaugos klausimais

Konsultavimas

  • Vienkartinių konsultacijų teikimas (vienkartines konsultacijas telefonu ar el. paštu teikiame nemokamai!)
  • Raštų rengimas

Auditavimas

  • Vienkartiniai ir periodiniai priežiūros auditai, kurių metu yra tikrinama aplinkosauginė dokumentacija ir bendra įmonės aplinkosauginė būklė. Audito ataskaitoje pateikiama informacija apie aptiktus trūkumus bei rekomendacijos, kaip juos pašalinti