Apskaita

Vedame visas aplinkosaugines apskaitas, rengiame ir teikiame ataskaitas. Pasirašydami sutartį prisiimame atsakomybę už savo darbų kokybę.
Teikiame šias paslaugas:

Atliekų turėtojams ir tvarkytojams

  • Atliekų susidarymo apskaitos vedimas, metinių atliekų susidarymo apskaitos ataskaitų teikimas
  • Atliekų tvarkymo apskaitos vedimas, metinių atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimas

 

Gamintojams ir importuotojams

  • Pakuočių apskaita, mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijų pildymas
  • Apmokestinamųjų gaminių apskaita, mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų pildymas
  • Elektros ir elektroninės įrangos apskaita
  • Transporto priemonių apskaita
  • Alyvų apskaita
  • Baterijų ir akumuliatorių apskaita

 

Cheminių medžiagų/mišinių, F-dujų ir OAM platintojams bei naudotojams

  • Cheminių medžiagų/mišinių apskaitos suvestinės pildymas, informacijos apie sunaudotas chemines medžiagas/mišinius teikimas
  • Ataskaitų apie sunaudotas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimas