Leidimai

Pasirinkę mūsų teikiamas paslaugas galėsite būti tikri, kad visi Jūsų veiklai reikalingi dokumentai bus sutvarkyti iki galo, o veiklos pradžioje nebūsite palikti likimo valiai – visiems savo klientams teikiame nemokamas konsultacijas aplinkosauginių reikalavimų vykdymo klausimais. 

Rengiame ir deriname šiuos dokumentus:

 • Atrankas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV atranka)
 • PAV programas ir ataskaitas
 • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitas (SAZ nustatymas)
 • Atrankas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV atranka)
 • Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas (SPAV)
 • Paraiškas TIPK ir Taršos leidimams gauti
 • Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo techninius reglamentus
 • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planus
 • Aplinkos monitoringo programas
 • Paraiškas registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR)
 • Paraiškas dėl įtraukimo į Pakuočių ir (ar) apmokestinamųjų gaminių sutvarkymą įrodančius dokumentus išduodančių įmonių sąrašą
 • Paraiškas Pavojingų atliekų tvarkymo licencijai gauti/koreguoti